logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

งานด้านประเมินราคา

  • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินฯประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการประเมินราคาที่ดินในแนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ
    4 มกราคม 2566
  • QR Code ค้นหาข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์
    21 กุมภาพันธ์ 2561