logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  12 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  10 มิถุนายน 2567
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  3 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  20 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  7 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  24 เมษายน 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  30 มีนาคม 2560
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  17 กุมภาพันธ์ 2560