logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือ/หลักเกณฑ์

 • แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดปประจุไฟฟ้า/สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3 เมษายน 2567
 • การกำหนดหลักเกณฑ์เเละเเนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุ
  3 เมษายน 2567
 • แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดปประจุไฟฟ้า/สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า สำหรับส่วนราชการที่เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
  29 มีนาคม 2567
 • เเนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
  28 มีนาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ หัวข้อ "การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ"
  8 มีนาคม 2567
 • คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
  30 สิงหาคม 2559
 • คู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2558
  23 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร