logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ

ภารกิจ
 
 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจ
 
  1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
  2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
  3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด และได้มาตรฐานสากล
  4. จำหน่ายและจ่ายแจกเหรียญกษาปณ์และ เหรียญที่ระลึกให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจไว้เป็นที่ระลึก
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1721 ครั้ง