logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์สินค้าจักสาน สินค้า OTOP สินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ร่วมกับ คณะบริหารการคลังประจำจังหวัดมหาาสารคาม (คบจ.) ได้กำหนดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม โดยในวันดังกล่าวได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าจัดสาน สินค้า OTOP สินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

3 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
  13 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
  13 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เรื่อง โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมาย...
  24 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง