logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเพื่อการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังรายนางจินตะหรา ปานเดย์

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเพื่อการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ราย นางจินตะหรา ปานเดย์ 

อัลบั้มภาพ

7 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ....
  สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.25...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • ประกาศสำนนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวก...
  10 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ใน...
  9 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง