logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.1076 (บางส่วน) ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.1076 (บางส่วน) ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่ออยู่อาศัย ตามโครงการ "ธนารักษ์เอื้อราษฏร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4  ราย

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรมธนารักษ์.pdf 2 MB 1
9 กรกฎาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ....
  สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.25...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • ประกาศสำนนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวก...
  10 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2567
  4 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง