logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญ ชิม ชม ช็อปสินค้าพื้นเมือง สินค้าพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการ‘‘เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ''

อัลบั้มภาพ

5 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563
  11 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • ขอเชิญ ชิม ชม ช็อปสินค้าพื้นเมือง สินค้าพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ประจำท้องถิ่น ภายใต้โค...
  ขอเชิญ ชิม ชม ช็อปสินค้าพื้นเมือง สินค้าพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการ‘‘เปลี่ยนชุมชนเ...
  16 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
  8 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง