logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563
ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม

อัลบั้มภาพ

31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้ว...
  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนาร...
  11 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • พิธีมอบสัญญาเช่า ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ" และกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนให้เป็นที่ป...
  11 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • วันที่ 28 กรกฎาคม2563นายมนัส สุวรรณกาโลเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพร้อมด้วย...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง