logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่มภาคประาชน โดยมีการพบปะพูดคุย แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือต่างๆ และแจ้งนโยบายกรมธนารักษ์ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องที่ทำกิน ซึ่งมีการมอบภารกิจให้กับผู้นำชุมชนในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของประชาชนที่เช่าที่ราชพัสดุ และได้มีการร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญตน ทำความสะอาดวัดร่วมกัน

อัลบั้มภาพ

25 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุน "ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อ...
  27 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • นางกิ่งแก้ว  พงษ์พาณิชย์ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิม...
  4 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ได้ประชุ...
  7 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง