logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวนรนุช  เดชพิชัย

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน
 

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2562
 
 
นายนิลวัฒน์ สุนทรนิพัทธ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2558
 
 
นางสุภัทรา บูรณพันธ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554
 
 
นางสาวพูนเพิ่ม เพิ่มมี
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
14 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 280 ครั้ง